موسسه بین المللی ACCA

مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) موسسه‌ای آموزشی و غیرانتفاعی است که توسط انجمن حسابداران خبره ایران و دانشگاه صنعت نفت تاسیس شده است و توسط شورای مدیریت متشکل از 6 نفر از اعضای برجسته حرفه راهبری می‌شود. فعالیت مرکز از سال 1377 آغاز و در راستای ارتقای دانش و حرفه حسابداری ایران دوره‌های آموزشی گوناگونی را طراحی و برگزار کرده است. در طی سال‌‌های فعالیت مرکز، اولین اولویت برای برگزاری دوره‌‌های آموزشی، مختص به نیاز افراد حرفه و مسائل روز اجتماع می‌باشد.

با توجه به هدف اولیه مرکز که تبدیل شدن به یک مرکز آموزش حرفه‌‌ای بین المللی بود، و نیاز جامعه به تربیت حسابداران و حسابرسان خبره در سطح بین المللی، مرکز اقدام به برگزاری دوره ACCA برای اولین بار در ایران نمود.این دوره مربوط است به انجمن حسابداران رسمی خبره انگلستان که از با سابقه ترین انجمن ‌های حرفه‌‌ای حسابداری در جهان می‌باشد و مرکز حسابداران خبره، نماینده طلایی انجمن حسابداران خبره انگلستان در ایران می باشد.

تجربیات و نظرات دانشجویان