سئوالات متداول

دوره بین المللی ای سی سی ای شامل سه سطح تحت عناوین زیر می باشد:

 1. Applied knowledge level
 2. Applied skills level
 3. strategic professional level

این سطح شامل سه درس تحت عناوین زیر می باشد:

 1. Business and technology
 2. Management Accounting
 3. Financial Accounting

بله، پس از تکمیل این مرحله مدرک دیپلم از ای سی سی ای انگلستان دریافت خواهید کرد.

 • Corporate and Business Law
 • Performance Management
 • Taxation
 • Financial Reporting
 • Audit and Assurance
 • Financial Management
 1. برای تکمیل این سطح حدود یک سال زمان باید طی شود، اگرچه دانش پذیران با توجه به نظرو تایید دپارتمان بین الملل می توانند این مرحله را از لحاظ زمانی کوتاه تر کنند.

برای تکمیل این سطح حدود یک سال زمان باید طی شود، اگرچه دانش پذیران با توجه به نظرو تایید دپارتمان بین الملل می توانند این مرحله را از لحاظ زمانی کوتاه تر کنند.

پس از به پایان رساندن این سطح مدرک لیسانس از انجمن حسابداران انگلستان دریافت خواهید کرد.